Obese.dk - dk.kultur.sprogs hjemmeside

Obese 19

Dato og mødested er fastsat:

lørdag den 22/9 kl. 15:00 i Nakskov.

Vi mødes på banegården i forhallen.

Bemærk at alle sproginteresserede er velkomne, og at tilmelding ikke er nødvendig, kun vejledende.

Dk.kultur.sprog

Der findes en række åbne debatgrupper, det der på engelsk kaldes "newsgroups" eller med en anden betegnelse både på dansk og engelsk: "usenet". Det kunne lyde som om det er et særligt net som man skal tilsluttes, men det er det ikke. Det er blot en praktisk betegnelse for noget som kører på det almindelige internet på samme måde som mange andre protokoller.

Her findes en beskrivelse af det danske usenet.

Én af grupperne hedder dk.kultur.sprog, og det er den der har sin egen hjemmeside her. Her er et link til gruppen, men det er ikke et browserlink fordi debatgrupperne normalt læses med en anden slags programmer.
Hvis man ikke er bekendt med den slags, kan man dog godt følge dem med en browser via Googlegroups.

Her er en OSS for dk.kultur.sprog. "OSS" står for "Ofte Stillede Spørgsmål". Det svarer til det engelske "FAQ".

Vi har også lavet vores egen lydskrift som er rimeligt nem at gå til for ukyndige idet den er lavet så hvert bogstav så vidt muligt står for den lyd der svarer til dets eget navn. "Hans" lydskrives f.eks. som [han?s] (navnet) eller som [hans] (ejestedordet).

Obeserne

"Obese" er blevet dk.kultur.sprogs betegnelse for de møder vi afholder med jævne mellemrum. Det er dannet ud fra navnet på initiativgruppens yndlingsaversion, Odense Banegård Center - forkortet OBC hvilket udtales "o be se". Man kan også opfatte det som "Oh, bese ... <et eller andet>". Det udtales nu som "o'bese", altså med tryk på anden stavelse.

Det er redaktionen bekendt at det på engelsk betyder "overvægtig", men det har ikke noget med sagen at gøre - ud over at det lader til at "obese" er et relativt populært søgeord.

Som også fastslået andre steder, er Obeserne åbne for alle der interesserer sig for sprog, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. Det vil altid være muligt at se på vores forside hvad der er fastlagt til næste gang.

Der har hidtil været afholdt 18 Obeser, og der blev taget billeder ved dem alle sammen. Der er link til dem i menuen.

Deltagerantallet

  1014171417149108486785738
Obese 123456789101112131415161718

Kontakt:

Mail: Bertel

Mobil: 61 70 32 41