Datoer til næste Obese

Aktiveret

Forklaring

Vi skal have valgt en dato til at afholde Obese 20. Man bedes mærke alle datoerne af, og så vil vi naturligvis vælge den hvor flest kan.

'ja' = 2, 'måske' = 1, 'nej' = 0.
Den samlede score for en dato beregnes som summen af de enkelte scorer.

Hvis man peger på sit navn med musen, kan man se hvilke datoer man har valgt, med parenteser om måske-dage.

Ændringer kan laves ved at man angiver præcis samme brugernavn igen og så bare vælger om.
Man behøver ikke være sikker på at man kan komme, for at få lov til at stemme. Man skal blot regne det for sandsynligt.

Personliste:

NavnDatovalg
Bertel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
Navn:
Jeg kan på følgende datoer (lørdage):
 
august:
1. 8. 15. 22. 29.
 
september:
5. 12. 19. 26.  
 
oktober:
3. 10. 17. 24. 31.
 
 SamletJaMåske
1. august210
8. august210
15. august210
22. august210
29. august210
5. september210
12. september210
19. september210
26. september210
3. oktober210
10. oktober210
17. oktober210
24. oktober210
31. oktober210