OSS (FAQ) for dk.kultur.sprog

Hvad er gruppen beregnet til?

Gruppen blev oprettet i starten af 1997 med følgende fundats:

Formålet med gruppen er diskussion af sprog. Dette omfatter:

  • Alle aspekter af det danske sprog. Fx sprogrigtighed, sprogrøgt, god og dårlig stil, dialekter, sociolekter, udvikling, historie, grammatik, fonetik, semantik.
  • Andre sprog og deres relationer til dansk. Fx sprogundervisning, fremmedsprog, sprogenes påvirkning af hinanden, internationale sprog, kunstsprog.
  • Dansk og international sprogpolitik. Fx lovgivning vedr. sprog, valg af sprog i internationale organisationer som EU og FN.
  • Oversættersoftware, grammatikmoduler til tekstbehandlere etc.

Gruppens debatter skal føres på et sagligt plan. Specielt må man ikke sammenblande argumenter mod indholdet af en meddebattørs artikel med kritik af sprogbrug eller lignende.

Citater af sprogbrug må aldrig bruges til at nedgøre den eller de citerede personer.

(BJ)

Rettet 3. October 2016