OSS (FAQ) for dk.kultur.sprog

Nogle forkortelser skrives med småt, andre med stort. Hvordan er reglerne?

Initialforkortelser, der er proprier (egennavne), skrives som hovedregel med store bogstaver: EU, DSB, B.T., NATO. I de tilfælde, hvor forkortelsen kan udtales som et ord i stedet for hvert bogstav for sig, kan man også nøjes med stort begyndelsesbogstav: Nato.

De mest almindelige af de initialforkortelser, der er appellativer (fællesnavne), skrives efter Retskrivningsordbogens regler med små bogstaver: cd, wc, pc, aids. Mange andre appellative forkortelser skrives med stort: ATP, MF, BNP, H.M. Dronning Margrethe. Endvidere skrives de fleste forkortelser, som har punktum, og som ikke er proprier, med små bogstaver: f.eks., bl.a., osv., hr.

(PBN)

Rettet 3. October 2016