OSS (FAQ) for dk.kultur.sprog

Hedder det "hans", "hendes" eller "sin"?

Hovedreglen er at "sin" bruges til at referere til grundleddet (subjektet) i den aktuelle sætning hvis dette står i ental (singularis), og "hendes", "hans", "dens", "dets" eller "deres" bruges i alle andre tilfælde.

[21]Manden tog sin hat. (Mandens hat)
[22]Manden tog hans hat. (En andens hat)
[23]Træerne taber deres blade hvert efterår. ("Træerne" er grundled, men står i flertal (pluralis). Derfor "deres").

"Sin" skal referere til hele grundleddet, en del af det er ikke nok:

[24]Manden og hans familie kommer på besøg i dag.
[25]Peter og børnene besøger hans familie i Vejle.

"Sin" kan normalt ikke referere "ud af" sin sætning:

[26]Konen så at manden tog sin hat. (Altid mandens hat, aldrig konens).

Men nogle konstruktioner - især hvis de udtrykker en form for handling - som formelt set ikke er sætninger, kan i denne forbindelse blive betragtet som en slags skjulte sætninger. I sådanne tilfælde kan formuleringen som regel let ændres så den skjulte sætning kommer frem som en rigtig sætning.

Der kan fx være tale om infinitiv-konstruktioner:

[27]Han bad sekretæren bede sin kone om at ringe til sin mand.

Her er der skjulte sætninger på flere niveauer:

[27.1]Sekretæren skal bede ??? kone om at ringe til ??? mand.
[27.2]Konen skal ringe til ??? mand.

Derfor kan "sin kone" i eksempel 27 både betyde "hans kone" (referere til grundleddet i [27]) og "sekretærens kone" (referere til grundleddet i [27.1] . Og "sin mand" kan både betyde "hans mand" (referere til grundleddet i [27], "sekretærens mand" (referere til grundleddet i [27.1]) og "sin kones mand" (referere til grundleddet i [27.2]).

Her er et andet eksempel på en skjult sætning med "sin":

[28]een Nat saae hun [...] Havkongen, med sin Krone paa Hovedet (Fra H.C. Andersen: Den lille Havfrue).
[28.1]Havkongen har sin krone på hovedet.

(BJ)

Rettet 3. October 2016