OSS (FAQ) for dk.kultur.sprog

Hedder det "i sommer" eller "i sommers"?

Det er ukorrekt at skrive "i sommers"; man skal skrive "i sommer". Der er mange der siger det alligevel, så en måde at beskrive graden af korrekthed på, er at det kun lige akkurat er ukorrekt.

Dansk er en jungle hvad det angår. På denne liste er de ifølge Retskrivningsordbogen ukorrekte former markeret med sur smiley:

i gårs
i forgårs
i aftes
i nats
i morges
i formiddags
i middags
i eftermiddags
i torsdags
i vinters
i sommers
i fjors
i forårs
i efterårs

S-formerne skyldes en gammel kasusendelse efter præpositionen "i" og kan derfor beskrives som originalformer, hvoraf nogle siden er blevet dømt ukorrekte i dansk.

(JBC)

Rettet 3. October 2016