OSS (FAQ) for dk.kultur.sprog

Hvilken lydskrift anvendes i gruppen?

Der findes mange forskellige lydskriftstandarder, og gruppens deltagere har brugt forskellige måder at angive udtaler på, nogle mere tekniske end andre. Siden maj 2002 kan vi pege på et bestemt system, som med fordel kan anvendes som fælles standard. Oversigten er udarbejdet af Thomas Thorsen og diskuteret i gruppen og kan findes her.

(PBN)

Rettet 2. September 2021