OSS (FAQ) for dk.kultur.sprog

Hvilke ordbøger henvises der til i gruppen?

Retskrivningsordbogen (RO)
Retskrivningsordbogen udgives af Dansk Sprognævn. Den definerer hvad der er korrekt dansk. De hidtidige udgaver er fra 1955, 1986, 1996 og 2001. Man kan slå op i den aktuelle udgave på retskrivningsordbogen.dk, og de medfølgende retskrivningsregler kan læses på sproget.dk.
Nudansk Ordbog (NDO)
Populær ordbog med ordforklaringer fra Politikens forlag. Der er mange forskellige udgaver.
Otto Kalkar
Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) blev udgivet 1881-1907 i 5 bind, hvoraf fire er tilgængelige på nettet.
Ordbog over det Danske Sprog (ODS)
Den største danske ordbog som findes. Den blev udgivet i årene 1918-1955 og kan købes i 28 bind plus fem supplementsbind fra Gyldendal. Den dækker det danske sprog i perioden ca. 1700-1955. Nu også på nettet.
Den Danske Ordbog (DDO)
Ny seksbinds ordbog over nutidsdansk fra 1955 til i dag, udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2002-2003. Tilgængelig i uddrag på sproget.dk.
Grammatik over det danske sprog (GDS)
Erik Hansen og Lars Heltoft har skrevet dette videnskabelige værk i tre bind om dansk grammatik. Det blev udgivet i 2011 af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) og Syddansk Universitetsforlag.
Dansk Ordbog for Folket (DOF)
Udgivet i to bind i 1907 og 1914.
Den Danske Netordbog
Netordbog udarbejdet af Center for Leksikografi ved Handelshøjskolen i Århus, nu tilgængelig på ordbogen.com.
Ordbogen over Faste Vendinger
Ordbog over faste vendinger fra Center for Leksikografi ved Handelshøjskolen i Århus.
Svenska Akademiens ordbok (SAOB)
Stor ordbog over det svenske sprog fra 1500-tallet til i dag. Størstedelen er tilgængelig på nettet.
Den Store Danske Encyklopædi (SDE)
Danmarks nationalleksikon fra Gyldendal udgivet 1994-2006. Adgang for alle på denstoredanske.dk.
Dansk Etymologisk Ordbog (DEO)
Gyldendals etymologiske ordbog, udgivet første gang 1966. Er også udkommet i særoplag som tillæg til Den Store Danske Encyklopædi.
Jysk Ordbog
Netordbog over jysk dialekt som er under udarbejdelse på jyskordbog.dk.
Bevingede Ord
Ordbog over faste udtryk og talemåder skrevet af T. Vogel-Jørgensen og udgivet af Gad.
Håndbog i Nudansk (HiN)
Populær håndbog om grammatik og praktisk sprogbrug fra Politikens Forlag.
Nye ord
Pia Jarvads bog om nye ord i det danske sprog fra 1955 og fremefter, udgivet af Gyldendal.
Merriam-Webster
Den amerikanske ordbog Merriam-Websters Collegiate Dictionary, som er tilgængelig på nettet.
Random House Dictionary 2016 som er tilgængelig på Dictionary.com

(BJ, PBN)

Rettet 3. October 2016