OSS (FAQ) for dk.kultur.sprog

Kan "rimelig" betyde "temmelig"?

Ja, det kan det godt. En af betydningerne af "rimelig" er "passende", og sproghistorisk set var dette også den oprindelige betydning af "temmelig". Ordet kommer af middelnedertysk "tem(m)elik", som vi også kender fra tysk "ziemlich" ("sømmelig"), der bruges præcis som "temmelig" på dansk. I samme familie finder vi ordet "ret", som kan bruges på nøjagtig samme måde (også "recht" på tysk).

I dag undrer ingen sig, hvis man siger "temmelig sjov" eller "ret sjov", og ligesom "temmelig" med tiden har ændret betydning og nu er blevet et forstærkende udtryk, er det samme ved at ske for "rimelig". Ordet har dog stadig sin gamle betydning, og derfor føler nogle, at den nye brug virker urimelig. Ordet er et eksempel på begrebet dionymer, som behandles andetsteds i dette dokument.

(PB)

Rettet 3. October 2016